Christmasy choral music

December 4, 2019 - 19:00 Kaufungen Historische Stiftskirche
Mit:
Infos & Reservierung

(0561) 203 204, www.adticket.de

Christmasy choral music

December 6, 2019 - 20:00 Bozen Dom

Christmasy choral music

December 7, 2019 - 17:00 Brixen - Milland Freinademetzkirche Infos & Reservierung

(0039) 0472 836 424, info@musikkirche.it

J.S.Bach: Christmas Oratorio BWV 248, 1-3

December 19, 2019 - 20:00 Nürnberg Friedenskirche St. Johannis Infos & Reservierung

reservix.de, (0911) 558 003, info@konzerte-hoertnagel.de

 

J.S.Bach: Christmas Oratorio BWV 248, 1-3, 6

December 20, 2019 - 19:30 Ansbach St. Gumbertus Infos & Reservierung

(0981) 970 40 14, info@kultur-am-schloss.de

Pages